71-79 av 79 träffar
 • Välj ort:
  • Norra Renbergsvattnets Hembygdsgård

   Kulturområde/Hembygdsområde med skvaltkvarn, spårnhyvel, fäbodstuga och hembygdsgård. Sommarcafé i hembygdsområdet med våfflor och kaffe. Badplats. Fritt fiske, förbud endast med fasta redskap.

   Läs mer
  • Gamla Sågplatsen, Finnträsk

   Den gamla sågplatsen är ett populärt utflyktsmål. Speciellt på vårvintrarna möts här många soldyrkande människor med sina skotrar.

   Läs mer
  • Bure kloster och Klosterholmen

   Ta del av den spännande berättelsen om vad som sannolikt är norra Norrlands enda kända klosteranläggning.  Pröva några dagars klosterliv vid Bure älv!  Den 9-10 juli anordans ett enkelt sommarläger med medeltida matlagning, gudstjänster enligt medeltida modell, trädgårdsarbete samt föreläsningar....

   Läs mer
  • Raggsjöliden

   Den här trakten har alltid präglats av en stark vilja och förmåga till samarbete vilket tagit sig uttryck i ett blomstrande föreningsliv inom frikyrklighet, politik, idrotts- och friluftsrörelse och bygdeorganisationer. Här har vi lärt oss att träffas och umgås över åldersgränser, men också att...

   Läs mer
  • Bygdsiljum Kyrka

   Enkel träkyrka invigd 1924. Klockstapeln från 1952 har ett torn som tidigare suttit på kyrkan.

   Läs mer
  • Byske Kyrktorg

   Byske socken bildades 1867 och under 1870-talet tillkom kyrkstaden med kyrkstadshus, stallar och sockenstuga. Kyrkan stod färdig 1872. På sluttningen öster om den förlades kyrkstaden. Den skulle enligt den plan som fastställdes 1875 innehålla 89 tomter. Det blev dock aldrig fler än de åtta ännu...

   Läs mer
  • Murarna vid Malörhällviken

   Längst in i Malörhällvikens norra strand, en bit upp från vattnet, ligger på rad sju mäktiga stenmurar. De är upp till 30 meter långa och har fungerat som skyddade båtlänningar, platser där båtarna drogs upp. I klapperstensfältet ovanför finns rader av små stensamlingar. Det är giströsen som...

   Läs mer
  • Burträsk Hembygdsområde

   Intresset väcktes i bygden och hembygdsföreningen köpte och fick ett antal byggnader som sattes upp på hembygdsområdet. Bland byggnaderna kan nämnas: Risåträskgården, en västerbottensgård som är uppförd i slutet av 1700-talet. Den är rikt dekorerad av P.O. Hållén, en allmogemålare som troligtvis...

   Läs mer
  • Myrhedens Skola

   Hemslöjdsutställning i skolan, visning efter överenskommelse. Enklare matservering, kaffe och smörgåsar kan ordnas till grupper om 1 - 25 personer. Bokning måste ske minst 4 dagar i förväg.

   Läs mer