71-80 av 82 träffar
 • Välj ort:
  • Långlogen på Sörböle

   Logen, som byggdes 1795, är en av de få återstående representanterna för den norrländska trösklogen. Tröskningen skedde med häst och tröskvagn. Långlogarna ersattes under 1800-talet av rundlogar med hästvandring. I den här långlogen slutade man tröska med häst 1917-1918. Vid laga skiftet på...

   Läs mer
  • Kåge Kyrka

   Invigdes den 6 januari 1926. Träkyrka med lågt och kraftigt torn med hög och spetsig spira. Arkitekt Knut Nordensjöld.

   Läs mer
  • Lejontorp

   Torp från 1800-talet som är bevarat i ursprungligt skick. Dörren står öppen, så det är bara att stiga på och göra ett besök. Torpet ligger ca 6 km från Myrheden mot Jörn. Skyltat.

   Läs mer
  • Kallviken

   Kallviken ligger utanför Lövånger och var förr hamnplats för Lövångers och Burträsks kommuner. På 1600- och 1700-talen var här även marknadsplats. Från mitten av 1800-talet fram till andra världskriget pågick en livlig träexport över Kallviken. En annan viktig exportvara var tjära. På den tiden sto...

   Läs mer
  • Murarna vid Malörhällviken

   Längst in i Malörhällvikens norra strand, en bit upp från vattnet, ligger på rad sju mäktiga stenmurar. De är upp till 30 meter långa och har fungerat som skyddade båtlänningar, platser där båtarna drogs upp. I klapperstensfältet ovanför finns rader av små stensamlingar. Det är giströsen som...

   Läs mer
  • S:t Örjans Kyrka

   Uppfördes 1935 efter ritningar av John Åkerlund. Kyrkan är uppförd i tegel, tornets höjd är 42 meter. Tornuret har tidigare suttit på Skellefteås gamla stadshus. Träskulpturen S:t Örjan och draken samt prinsessan på norra sidoväggen är förfärdigad av skulptören Tore Strindberg, Stockholm 1935....

   Läs mer
  • Smedjan på Nordanå

   Smedjan är byggd med blyinfattade fönster och jordgolv, fylld med gamla verktyg tillverkade av smeden Karl Olof Olofsson. Smedjan hyrs ut av Handens hus, till dig som är smideskunnig. Vill du lära dig smida så arrangerar flera av studieförbunden i Skellefteå kurser i smedjan - kontakta...

   Läs mer
  • Soldattorpet

   Av Lövångers fordom c:a 60 soldattorp återstår inte många, men ett är räddat och bevarat, nämligen Nr:13 Blom. Flyttat från Blacke by, till området invid kyrkstaden, finns det nu att beskåda. Stugan är liten och man kan lätt föreställa sig det svåra liv soldaten, med fru och ofta många barn, levde....

   Läs mer
  • Raggsjöliden

   Den här trakten har alltid präglats av en stark vilja och förmåga till samarbete vilket tagit sig uttryck i ett blomstrande föreningsliv inom frikyrklighet, politik, idrotts- och friluftsrörelse och bygdeorganisationer. Här har vi lärt oss att träffas och umgås över åldersgränser, men också att...

   Läs mer
  • Myrhedens Skola

   Hemslöjdsutställning i skolan, visning efter överenskommelse. Enklare matservering, kaffe och smörgåsar kan ordnas till grupper om 1 - 25 personer. Bokning måste ske minst 4 dagar i förväg.

   Läs mer