11-20 av 76 träffar
 • Välj ort:
  • © Anna Lindfors

   Fyren, Bjuröklubb

   Vid fyren på Bjuröklubb har man en fantastisk utsikt mot havet och ut över naturreservatet. Här finns en utsiktsramp som gör att alla, även rörelsehindrade och rullstolsburna, har möjlighet att besöka Bjuröklubbs Fyrplats för att uppleva en storslagen naturupplevelse. Fyrhuset med boendemöjligheter...

   Läs mer
  • Lejonströmsbron i morgonljus, ©

   Lejonströmsbron

   Landets äldsta träbro som fortfarande är i bruk. Den togs i bruk första gången 1737 och är i dagsläget 173 meter lång. Slaget vid Lejonström Den 15 maj 1809 stod slaget vid Lejonströmsbron. Den ryska armén på 6 000 man under Schuvalof ville säkra spannmålslagret vid Landskyrkan, och de senare...

   Läs mer
  • © Visit Kvarken

   Skellefteå museums lanthandel

   På friluftsmuseet Nordanå står två gårdsgrupper, uppförda på plats. Den äldsta är kaptensbostället Nyborg med åbyggnader från 1784, den yngre är en privatbostad med uthuslänga, uppförd nödåret 1867 av sågverksägaren JTB Sidén. I uthuslängan, i samma lokaler där museets lanthandel är inrymd, hade...

   Läs mer
  • Hednäs Kraftstation, ©

   Storfallets Kraftstation

   30 kilometer från älvsmynningen, i den lilla byn Hednäs, ligger denna enda kraftstationen i Åbyälven. Kraftstationen utgör ett vandringshinder för den havsvandrande laxen och havsöringen. Därför finns nu en fisktrappa som leder fisken förbi kraftverket.

   Läs mer
  • ©

   Hembygdsgården i Jörn

   Vid skogsbrynet i norr intill Jörns samhälle ligger Jörns Hembygdsområde. Sex gamla byggnader finns på området I husen finns stora samlingar av föremål, främst från det gamla bondesamhället. Järnvägshotellet i Jörn Hösten 2005 köpte Jörnsbygdens Hembygdsförening Järnvägshotellet som finns i...

   Läs mer
  • Repslageri, © Kågströms Repslageri

   Kågströms Repslageri

   Detta var en av Kåges tidiga industrier som etablerades 1874. Kunderna utgjordes framför allt av omlandets fiskare och bönder men även skeppsvarven var stora köpare. Det material som främst användes var hampa, som importerades från bl a Ryssland. Repslageri Den hantverksmässiga repslagningen pågic...

   Läs mer
  • © Skellefteå Landsförsamling

   Mobackenkyrkan

   Mobackenkyrkan är en stadsdelskyrka inom Skellefteå landsförsamling. Den är också en s k samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS. Den första kyrkan invigdes 1973. Dagens kyrka återinvigdes 1985 efter en brand.

   Läs mer
  • Mareograf, © Anna Lindfors

   Mareografen i Furuögrund

   På stranden norr om hamnen i Furuögrund finns en mareograf, byggd 1914. Den är unik eftersom den är manuell. Den mäter vattenståndet i havet och är inrymd i ett vackert litet hus. Furuögrund är landhöjningscentrum i Skandinavien med en landhöjning på 91,6 cm på hundra år.

   Läs mer
  • ©

   Österjörns Kyrka

   Österjörns kyrka invigdes 27 september 1857, byggd på en naturskön plats. Byggnadskostnaden var 1000 Rdr Banco. Kyrkans första orgel, som står i södra korsarmen har byggts av Olof Andersson i Bjurträsk, Norsjö. Predikstolen är ett arbete av byggdens egna snickare. Korset och manteln ovanför altare...

   Läs mer
  • Mjölkstenen i Önnesmark, © Anna Lindfors

   Mjölkstenen i Önnesmark

   Vid Önnesmark, norr om Lövånger, ligger ett relativt okänt kulturminne. Det är den stora mjölkstenen vid vägskälet mellan Önnesmark och E4. Strax intill mjölkstenen finns en trevlig rastplats och ett par timrade lador, Ryssladan och Löf-Oskars gethus. Vid bäcken som rinner förbi finns en gammal...

   Läs mer