11-20 av 58 träffar
 • Välj ort:
  • Lejonströmsbron i morgonljus, ©

   Lejonströmsbron

   Landets äldsta träbro som fortfarande är i bruk. Den togs i bruk första gången 1737 och är i dagsläget 173 meter lång. Slaget vid Lejonström Den 15 maj 1809 stod slaget vid Lejonströmsbron. Den ryska armén på 6 000 man under Schuvalof ville säkra spannmålslagret vid Landskyrkan, och de senare...

   Läs mer
  • Hednäs Kraftstation, ©

   Storfallets Kraftstation

   30 kilometer från älvsmynningen, i den lilla byn Hednäs, ligger denna enda kraftstationen i Åbyälven. Kraftstationen utgör ett vandringshinder för den havsvandrande laxen och havsöringen. Därför finns nu en fisktrappa som leder fisken förbi kraftverket.

   Läs mer
  • © Visit Kvarken

   Skellefteå museums lanthandel

   På friluftsmuseet Nordanå står två gårdsgrupper, uppförda på plats. Den äldsta är kaptensbostället Nyborg med åbyggnader från 1784, den yngre är en privatbostad med uthuslänga, uppförd nödåret 1867 av sågverksägaren JTB Sidén. I uthuslängan, i samma lokaler där museets lanthandel är inrymd, hade...

   Läs mer
  • ©

   Hembygdsgården i Jörn

   Vid skogsbrynet i norr intill Jörns samhälle ligger Jörns Hembygdsområde. Sex gamla byggnader finns på området I husen finns stora samlingar av föremål, främst från det gamla bondesamhället. Järnvägshotellet i Jörn Hösten 2005 köpte Jörnsbygdens Hembygdsförening Järnvägshotellet som finns i...

   Läs mer
  • © Skellefteå Landsförsamling

   Mobackenkyrkan

   Mobackenkyrkan är en stadsdelskyrka inom Skellefteå landsförsamling. Den är också en s k samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och EFS. Den första kyrkan invigdes 1973. Dagens kyrka återinvigdes 1985 efter en brand.

   Läs mer
  • ©

   Morö Backe Kyrka

   Invigd 1979. Morö Backe kyrka är Skellefteås "största" kyrka och det Jesus säger: "I min Faders hus finns många rum", stämmer väl in på vår kyrka. Storleken och de många rummen är inget självändamål utan de finns där för att många människor ska kunna känna sig hemma, för målsättningen är att det...

   Läs mer
  • Alhemskyrkan

   Invigd 1960

   Läs mer
  • Repslageri, © Kågströms Repslageri

   Kågströms Repslageri

   Detta var en av Kåges tidiga industrier som etablerades 1874. Kunderna utgjordes framför allt av omlandets fiskare och bönder men även skeppsvarven var stora köpare. Det material som främst användes var hampa, som importerades från bl a Ryssland. Repslageri Den hantverksmässiga repslagningen pågic...

   Läs mer
  • © Skellefteå Landsförsamling

   Sunnanå kyrka

   Sunnanå kyrka är en stadsdelskyrka inom Skellefteå landsförsamling.

   Läs mer
  • © Storkåge hembygdsförening

   Storkåge Hembygdsområde

   Storkåge hembygdsgård ligger c:a 12 km norr om Skellefteå. Hembygdsföreningens ändamål är att tillvarataga, främja och levandegöra Storkåge bys historia från äldre tid till nutid. Hembygdsföreningen bildades 1988 och har idag 240 medlemmar.

   Läs mer