Pressmeddelanden, pressklipp och nyheter

Bättre bild och text

2012-01-23

Text och bild

Man brukar säga att 90% av alla resor börjar på Internet. Det ställer stora krav på den information som ligger tillgänglig på våra webbplatser. Initialt är bra bilder och rätt texter är idag en konkurrensfördel i kampen om turisternas intresse. Därför arrangerade Destination Skellefteå tillsammans med Gold of Lapland ett seminarium i webbaserad kommunikation med fokus på turismbranschen.

Seminariet hölls på Nordanå och fotograf Fredrik Broman, som under lång tid följt och levererat bilder till turismbranschen i bland annat Swedish Lapland, höll i bildblocket. Framför allt behandlades vikten av rätt bilder i rätt sammanhang, mot rätt målgrupp och på rätt målmarknad. Rätt budskap är en direkt avgörande faktor för en produkts attraktionskraft.

Sedan följde språkkonsulterna Bättre Text upp med att berätta hur digitala besökare tillgodogör sig information på webben. Det visade sig att vi fort blir otålig, hittar vi inte direkt det vi söker är risken stor att vi lämnar sidan och börja leta på annat håll. Dagen avslutades med en workshop.

– Det är viktigt att de texter och bilder som ligger på våra webbar svarar upp mot de högt ställda förväntningarna som en digital besökare har på kvalitet och innehåll, säger Ted Logardt webansvarig på Destination Skellefteå. Vi har mycket att erbjuda turister men lyckas vi inte på ett trovärdig sätt kommunicera budskapet finns risken av att de aldrig får uppleva det.
Det finns fortfarande mycket kvar att jobba med men det var en givande dag som tog oss ett steg i rätt riktning.

Kontakt
Ted Logardt
ted@destinationskelleftea.se