Pressmeddelanden, pressklipp och nyheter

Internationell konferens - Transbaltic

2011-05-19

Grottan, SDC
Foto: Johannes Holmlund, Grottan Skellefteå Drive Center

Under två dagar i maj stod Skellefteå värd för det internationella infrastrukturprojektet Transbaltics projektkonferens. Totalt 100 politiker och tjänstemän från lokal, regional, nationell och internationell nivå samt representanter från det privata näringslivet deltog och konferensen var en del i arbetet att plocka fram hållbara transportlösningar för Östersjöområdet.

 - Vi är otroligt glada att Transbaltic valde Skellefteå som destination för mötet, säger Carina Stenberg Skellefteå cvb. Men det är ingen slump, bakom beslutet ligger hårt arbete. - Vi på Skellefteå Convention Bureau arbetar kontinuerligt med att identifiera möjliga möten, konferenser och kongresser där Skellefteå kan vara en intressant ort för genomförande. Under detta arbete fick vi kännedom om ett projekt, Transbaltic, vi kontaktade TransBaltics lokala projektledare på Region Västerbotten för att påbörja en in försäljningsprocess. Skellefteå uppfyllde den kravspecifikation som krävdes och efter att gruppen som ansvar för Transbaltickonferensen med representanter för Region Skåne och Region Västerbotten varit på besök här hos oss, själva fått se vår stad, det utbud vi kan tillhandahålla samt den professionalitet våra lokala mötesplanerare besitter bestämmer de sig för vår destination!

- En av många bidragande orsaker till varför konferensen hamnade i Skellefteå var möjligheten till upplevelser samt den unika galamiddagen som Skellefteå Drive Center kunde erbjuda. - Vi har en unik anläggning i Skellefteå Drive Center som arena för event, fortsätter Carina, det förstår man inte minst när vi fick se hur man dukat upp inför middagen i det så kallade bergrummet. Bergrummet användes tidigare som hangar för militärens stridsplan och är nu en del i Drive Centers utbud. Efter konferensen märkets att såväl konferensarrangörer som deltagare var nöjda med Skellefteå som värd. - Vi hoppas att deltagarna uppfattar Skellefteå som en attraktiv stad att förlägga möten i, vi har stora potential här i Skellefteå och det ska vi ta tillvara på och förmedla ut avslutar Carina.

 Om Transbaltic

Transbaltic är det enda strategiskt utpekade transportprojektet inom Östersjöprogrammet och syftar till att skapa ett sammanhållet väl fungerande transportsystem i hela Östersjöregionen. Det handlar bland annat om att lösa flaskhalsar och utarbeta strategier för framtidens transporter. TransBaltic projektet har även ett nära samarbete med transportministerier i de olika östersjöländerna samt goda kontakter på EU-nivå (har bland annat informerat EU-parlamentariker i frågan). (Transbaltic, 2011)

Mer information
Carina Stenberg
Skellefteå Convention bureau
0910 - 45 25 05
carina@skellefteacvb.se